RGS – Vanuit de opdrachtgever nog te zien als een project?

okt
29

Op dit moment ben ik bezig met de post-HBO opleiding projectmanagement en communicatie. De module communicatie heb is succesvol afgerond en ik ben nu bezig met de module projectmanagement. Voor deze module dien ik een projectplan te schrijven. Mijn voornemen is om een projectplan te schrijven voor een renovatieproject (renovatie eengezins rijwoningen) met als samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever en opdrachtnemer resultaat gericht samenwerken (RGS).

RGS zorgt voor een optimaal ontwerp voor het project. Visie en randvoorwaarden van de opdrachtgever worden samen met de opdrachtnemer vertaalt in kwaliteitsuitgangspunten voor een complex of gebouw. De opdrachtgever formuleert zijn eisen zoveel mogelijk in functionele termen op verschillende kwaliteitsthema’s (energiezuinigheid / gezondheid / veiligheid / gebruikskwaliteit / duurzaamheid ). De opdrachtnemer ondersteunt hierbij. Samen worden vervolgens de functionele eisen uitgewerkt. En zo legt de opdrachtgever in feite hetgeen hij vraagt specifiek vast in het verwachte eindresultaat (Prestatie eisen zijn SMART). De maatregelen die nodig zijn om dit resultaat te bereiken, worden uitdrukkelijk vooraf niet vastgeslegd. De opdrachtnemer stelt zelf, op basis van de afgesproken eisen en de opname van de huidige kwaliteit, onderhoudsscenario’s en activiteitenplannen op. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het uit te voeren werk op korte termijn, maar nadrukkelijk ook naar de consequenties over de totale exploitatieperiode.

Voor mij is het duidelijk dat voor de opdrachtnemer er zeker sprake is van een project.

De belangrijkste kenmerken waar een project aan moet voldoen zijn de volgende:

  1. Een project is tijdelijk.
  2. Een project heeft een duidelijke projectstart en einddatum.
  3. Heeft een doelstelling waarbinnen resultaten behaald moeten worden.
  4. Een project heeft de focus op een concreet resultaat.
  5. Er is een duidelijke opdrachtgever.
  6. Er is een projectbudget beschikbaar.
  7. Een project bestaat uit verschillende disciplines en/of bepaalde mate van complexiteit.

(Als aan één of meer van de bovengenoemde kenmerken niet aanwezig zijn bij de omschrijving van de werkzaamheden, is het verstandig om na te gaan of het werk wel als een project gedefinieerd zou moeten worden, welke aanpak nodig is of welke aanvullende informatie gewenst is.)

Mijn vraag is dan ook: Is er vanuit de opdrachtgever gezien, bij deze samenwerkingsvorm, nog sprake van een project? Voor de onderdelen 1,2,3,4,5,6, is het antwoord volgens mij JA. Voor de het onderdeel 7 zijn er voor mij vraagtekens…

Wie kan mij op weg helpen ? Delen van dit bericht is ook fijn natuurlijk.

proces rgs

Klik op voor groter!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen:

http://www.rgsnl.nl/over-rgs/

Onderhoudnl RGS